Συστάσεις πολιτικής

Η λεγόμενη “προσφυγική κρίση” της Ευρώπης και το “καλοκαίρι της μετανάστευσης” του 2015 προκάλεσαν ένα κύμα δράσεων αλληλεγγύης και εθελοντισμού από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και απλούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων. Το σχέδιο VAI εμπνεύστηκε από αυτό το κύμα αλληλεγγύης το 2015-16, αλλά ξεδιπλώθηκε εν μέσω της εξασθένισής του. …

Read more

Έκθεση σχετικά με τις πιλοτικές ενέργειες

Οι πιλοτικές δράσεις VAI αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από διαφορετικούς εταίρους σε διαφορετικές περιοχές και περιοχές. Αυτό αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στις εκθέσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να τηρούνται διαφορετικές λογικές και μορφές ακόμη και για ενέργειες του ίδιου τύπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε …

Read more

Οδηγοσ Και Εργαλειοθήκή Εκπαιδευσήσ Μεταναστεσ-Εθελοντεσ

Ο Οδηγός για την Εκπαίδευση Μεταναστών Εθελοντών βοηθάει τους εκπαιδευτές εθελοντών να σχεδιάζουν και να παραδίδουν αποτελεσματική εκπαίδευση. Αναλύει τους παράγοντες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιδρούν στην εκπαίδευση των μεταναστών-εθελοντών και προσφέρει μία εισαγωγή στην εκπαίδευση βάσει δεξιοτήτων. Η εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε για να συμπληρώσει τον Οδηγό για την Εκπαίδευση Μεταναστών-Εθελοντών. Χωρίζεται σε τρία διαφορετικά μέρη: δραστηριότητες για πριν την εκπαίδευση, δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης για μετά την εκπαίδευση.

Read more

Δημιουργία Ευκαιριών Εθελοντισμού

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση καλών πρακτικών στον τομέα του εθελοντισμού και η στήριξη της εθελοντικής εργασίας των μεταναστών με μακροπρόθεσμη δέσμευση και προοπτικές για ανάπτυξη.

Read more

Εθελοντεσ οδηγοσ για μεταναστεσ

Ο Οδηγός για Μετανάστες Εθελοντές προσφέρει καθοδήγηση σε άτομα που αναζητούν μια πρώτη ευκαιρία εθελοντισμού καθώς και ένα νέο ρόλο στον εθελοντικό τομέα.

Read more

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του Έργου Volunteering Among Immigrants – VAI, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη συνάντηση δικτύωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Πρόσφυγες, Μετανάστες και Εθελοντισμός: στο δρόμο προς τη συμπερίληψη».

Read more

1 δισεκατομμύριο εθελοντές

Συμμετέχετε σε προγράμματα εθελοντισμού ή ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε ένα; Δείτε το εγχειρίδιο για τον εθελοντισμό, το οποίο δίνει τον προσανατολισμό στον τομέα του εθελοντισμού, της εθελοντικής διαχείρισης και των παραδειγμάτων καλών πρακτικών!

Read more

Δεύτερη συνάντηση έργου

Μετά από μερικές πολύ παραγωγικές μέρες το Δεκέμβριο, οι εργασίες για το έργο VAI - Volunteering among Immigrants συνεχίζονται το 2019! Ελπίζουμε όλοι να έχετε ξεκινήσει πολύ καλά σε αυτό το νέο έτος και να σας ευχηθούμε το καλύτερο για το 2019!

Read more

Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για Εθελοντές

[ΕΓΓΡΑΦΟ] Το Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για τους Εθελοντές αντιδρά στο μεταβαλλόμενο τοπίο του εθελοντισμού που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί που εμπλέκονται σε προγράμματα εθελοντισμού ή ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έναν εθελοντισμό.

Read more

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Αυτό το μέρος του έργου έχει σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες τρίτων χωρών, με εμπειρία ή διάθεση για εθελοντική εργασία, να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ταυτόχρονα ως μετανάστες και εθελοντές, καθώς και να βοηθήσει τις ΜΚΟ ή άλλους φορείς να προσλάβουν μετανάστες στο σώμα των εθελοντών τους. Το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών σε εθελοντικές ομάδες.

Read more