Εθνικές εκθέσεις για τον εθελοντισμό

Οι εθνικές εφημερίδες παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά πλαίσια που αφορούν τη μετανάστευση και την εθελοντική εργασία, καθώς και σχετικά με την εθελοντική / εθελοντική διαχείριση κάθε συμμετέχουσας χώρας.

Read more

Impressions of Focus Group Meetings

Ερευνητικές εμφανίσεις

Ενώ είμαστε απασχολημένοι με την εύρεση απαντήσεων στην έρευνά μας, οι συνάδελφοί μας από το Πανεπιστήμιο Leibniz του Ανόβερου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας και το Verein Multikulturell συνεντεύουν εθελοντές και προσωπικό από οργανώσεις για να μάθουν τις εμπειρίες τους με τον εθελοντισμό των μεταναστών!

Read more

Start of the Online Survey

Online έρευνα

Γιατί οι άνθρωποι εθελοντές; Τι αντίκτυπο έχει ο εθελοντισμός στην ένταξη; Ποιος είναι ο ρόλος του κοινωνικού, πολιτικού και ιστορικού πλαισίου στον τομέα αυτό;

Read more

Πρώτη Ανάρτηση

Καλώς ήλθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο του ‘Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «VAI – O εθελοντισμός στους μετανάστες». Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους, τις δράσεις και τους Φορείς-Εταίρους του Έργου. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Read more