Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για Εθελοντές

Το Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για τους Εθελοντές αντιδρά στο μεταβαλλόμενο τοπίο του εθελοντισμού που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί που εμπλέκονται σε προγράμματα εθελοντισμού ή ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έναν εθελοντισμό. Αποτελείται από μια εισαγωγή στην έννοια του ίδιου του εθελοντισμού, τους τύπους, τους τομείς συμμετοχής, τα κίνητρα και τα οφέλη, καθώς και τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Προσφέρει επιπλέον έναν οδηγό για τη διαχείριση εθελοντισμού, ο οποίος περιλαμβάνει 7 βήματα που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες πριν και μετά την πρόσληψη, όπως η διαδικασία επιλογής, κατάρτισης, εποπτείας και ασφάλειας και ασφάλειας στην εργασία. Επίσης εξετάζεται η ανάγκη και τα οφέλη μιας ποικίλης ομάδας και των βέλτιστων πρακτικών για την προσέγγισή τους, έως ότου το έγγραφο τελειώσει με πρότυπα για ένα εξατομικευμένο Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για οργανισμούς.

Σύντομα το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο και στην ελληνική, ιταλική και γερμανική γλώσσα.