Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του Έργου Volunteering Among Immigrants – VAI, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη συνάντηση δικτύωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Πρόσφυγες, Μετανάστες και Εθελοντισμός: στο δρόμο προς τη συμπερίληψη».

Read more

1 δισεκατομμύριο εθελοντές

Συμμετέχετε σε προγράμματα εθελοντισμού ή ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε ένα; Δείτε το εγχειρίδιο για τον εθελοντισμό, το οποίο δίνει τον προσανατολισμό στον τομέα του εθελοντισμού, της εθελοντικής διαχείρισης και των παραδειγμάτων καλών πρακτικών!

Read more

Δεύτερη συνάντηση έργου

Μετά από μερικές πολύ παραγωγικές μέρες το Δεκέμβριο, οι εργασίες για το έργο VAI - Volunteering among Immigrants συνεχίζονται το 2019! Ελπίζουμε όλοι να έχετε ξεκινήσει πολύ καλά σε αυτό το νέο έτος και να σας ευχηθούμε το καλύτερο για το 2019!

Read more

Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για Εθελοντές

[ΕΓΓΡΑΦΟ] Το Εγχειρίδιο Προσανατολισμού για τους Εθελοντές αντιδρά στο μεταβαλλόμενο τοπίο του εθελοντισμού που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί που εμπλέκονται σε προγράμματα εθελοντισμού ή ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έναν εθελοντισμό.

Read more

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Αυτό το μέρος του έργου έχει σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες τρίτων χωρών, με εμπειρία ή διάθεση για εθελοντική εργασία, να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ταυτόχρονα ως μετανάστες και εθελοντές, καθώς και να βοηθήσει τις ΜΚΟ ή άλλους φορείς να προσλάβουν μετανάστες στο σώμα των εθελοντών τους. Το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών σε εθελοντικές ομάδες.

Read more

Εθνικές εκθέσεις για τον εθελοντισμό

Οι εθνικές εφημερίδες παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά πλαίσια που αφορούν τη μετανάστευση και την εθελοντική εργασία, καθώς και σχετικά με την εθελοντική / εθελοντική διαχείριση κάθε συμμετέχουσας χώρας.

Read more

Impressions of Focus Group Meetings

Ερευνητικές εμφανίσεις

Ενώ είμαστε απασχολημένοι με την εύρεση απαντήσεων στην έρευνά μας, οι συνάδελφοί μας από το Πανεπιστήμιο Leibniz του Ανόβερου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας και το Verein Multikulturell συνεντεύουν εθελοντές και προσωπικό από οργανώσεις για να μάθουν τις εμπειρίες τους με τον εθελοντισμό των μεταναστών!

Read more

Start of the Online Survey

Online έρευνα

Γιατί οι άνθρωποι εθελοντές; Τι αντίκτυπο έχει ο εθελοντισμός στην ένταξη; Ποιος είναι ο ρόλος του κοινωνικού, πολιτικού και ιστορικού πλαισίου στον τομέα αυτό;

Read more

Πρώτη Ανάρτηση

Καλώς ήλθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο του ‘Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «VAI – O εθελοντισμός στους μετανάστες». Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους, τις δράσεις και τους Φορείς-Εταίρους του Έργου. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Read more