1 δισεκατομμύριο εθελοντές

«1 δισεκατομμύριο εθελοντές αφιερώνουν το χρόνο τους για να κάνουν τη διαφορά. Μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους ωθήσουμε να γίνουν καλύτεροι.»

Συμμετέχετε σε προγράμματα εθελοντισμού ή ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε ένα; Δείτε το εγχειρίδιο για τον εθελοντισμό, το οποίο δίνει τον προσανατολισμό στον τομέα του εθελοντισμού, της εθελοντικής διαχείρισης και των παραδειγμάτων καλών πρακτικών!

➡️➡️ Κατεβάστε το εδώ: www.vai-project.eu/outputs