Έκθεση σχετικά με τις πιλοτικές ενέργειες

Οι πιλοτικές δράσεις VAI αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από διαφορετικούς εταίρους σε διαφορετικές περιοχές και περιοχές. Αυτό αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στις εκθέσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να τηρούνται διαφορετικές λογικές και μορφές ακόμη και για ενέργειες του ίδιου τύπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε έναν αρκετά χαλαρό σχεδιασμό στην αρχή, σίγουρα σχετίζεται με τους διαφορετικούς τύπους συνεργατών και τα είδη των προγραμματισμένων δράσεων, αλλά οφείλει επίσης την χαλαρή επικοινωνία και συντονισμό σε αυτό το στάδιο του έργου. Παρ ‘όλα αυτά, παρά ως αδυναμία, αποδείχθηκε ότι αποτελεί πλεονέκτημα που προσθέτει αξία και ποικιλομορφία στο έργο, καθώς και τη δυνατότητα για συνεχιζόμενες σχετικές δραστηριότητες μετά το τέλος του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προτάθηκαν πολλές προοπτικές και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων δράσεων, βασισμένες στον τομέα εμπειρίας και εμπειρίας κάθε εταίρου, αλλά και στον ρόλο τους στο VAI και στα προηγούμενα αποτελέσματα και αποτελέσματα του έργου, που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργικά για την ανάπτυξη και υλοποιήσει τις πιλοτικές δράσεις.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση